Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników, dlatego chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (nazywanej dalej „Usługą”), którą zarządzamy i kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności. Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś niniejszą Politykę prywatności. 

ZBIERANIE INFORMACJI 

Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie z oferowanych przez nas serwisów (takich jak np. informacje handlowe o naszych produktach i usługach) lub udział w naszych akcjach (np. konkursy). Za każdym razem otrzymasz informację określającą konieczność lub fakultatywność podania danych. 

Możemy łączyć dane, które przekazujesz z innymi danymi, które otrzymaliśmy od Ciebie w Internecie oraz poza nim, włączając w to na przykład Twoje aktywności na naszych stronach internetowych (m.in. na mobilnej stronie internetowej lub aplikacji). Możemy je także łączyć z informacjami, które uzyskaliśmy od Ciebie z innych, następujących źródeł, np. innych spółek operacyjnych grupy kapitałowej Johnson & Johnson, źródeł informacji publicznie dostępnych (m.in. danych dostępnych z Twoich publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych). 

KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ NIELETNICH  

Strona nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 roku życia. 

DANE WRAŻLIWE 

Za pośrednictwem niniejszej strony nie zbieramy danych wrażliwych. 

AUTOMATYCZNE ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI 

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie zbierać określone informacje o użytkowniku i jego sposobach korzystania z Usługi.  Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci, które wykorzystujemy w ramach Usługi.  Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o tym, jak zablokować te technologie.  Jeżeli nie zablokujesz ich i będziesz korzystał z naszej Usługi, będzie to oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. 

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie gromadzić i wykorzystywać dane na różne sposoby, np: 

Za pośrednictwem Twojej przeglądarki: Niektóre informacje, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej, są gromadzone przez większość przeglądarek.  Jeżeli dostęp do Usługi uzyskujesz za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy gromadzić podobne informacje, np. typ urządzenia i jego identyfikator.  Informacje te wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi. 

Adres IP: Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych.  Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Usługę, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami.  Rejestrowanie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych.  Adresy IP są wykorzystywane przez nas do takich celów jak obliczanie poziomów korzystania z Usługi, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługą.  Na podstawie adresu IP użytkownika możemy także wskazać jego przybliżoną lokalizację. 

Informacje o urządzeniu: Aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia.  

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE 

Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam podajesz, w sposób określony w momencie ich zbierania.  Aby dowiedzieć się, jak można zrezygnować z niektórych naszych form wykorzystywania i udostępniania danych, przeczytaj sekcję "Wybór i dostęp" (poniżej).   

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych uzyskamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego (np. w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii) lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możemy również polegać na innych podstawach przetwarzania, w szczególności w następujących celach: 

 • Zapewnienie funkcjonalności Usługi i realizacja Twoich próśb.  
  • zapewnienie funkcjonalności Usługi i odpowiedniej obsługi klienta; 
  • odpowiedź na Twoje zapytania i wykonywanie działań na Twoje życzenie, takich jak wysyłanie dokumentów lub powiadomień w formie wiadomości e-mail; 
  • wysyłanie Ci ważnych informacji dotyczących naszych relacji z Tobą lub dotyczących Usługi, zmian dotyczących warunków świadczenia usług, zasad i polityk, które Ciebie dotyczą i/lub innych informacji związanych z kwestiami administracyjnymi. 

Działania te umożliwią nam zarządzanie relacją z Tobą wynikającą z umowy, którą z nami zawarłeś i/lub umożliwią nam wypełnienie obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa. 

 • Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu. 
  • do analizy danych, na przykład w celu poprawy wydajności Usługi; 
  • do audytów, w celu sprawdzenia, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z założeniami i czy są zgodne z wymogami prawa, regulacjami lub zapisami wynikającymi z umowy; 
  • do monitorowania potencjalnych oszustw i zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości; 
  • do opracowywania nowych produktów i usług; 
  • do poprawienia atrakcyjności, ulepszania lub modyfikowania naszej Usługi lub produktów i usług;  
  • do identyfikacji trendów korzystania z Usługi, na przykład w celu zrozumienia, które części naszej Usługi są najbardziej interesujące dla użytkowników; i 
  • do określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować je do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników. 

Będziemy podejmować powyższe działania, aby zarządzać relacją z Tobą wynikającą z umowy, aby wywiązać się z obowiązku prawnego i/lub ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. 

 • Analiza danych osobowych w celu zapewnienia spersonalizowanych usług. 
  • aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, spersonalizować nasze kontakty z Tobą i dostarczać Ci informacje i/lub oferty dostosowanych do Twoich zainteresowań; 
  • aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje i móc dostarczać Ci treści za pośrednictwem Usługi, które naszym zdaniem będą dla Ciebie istotne i interesujące. 

Spersonalizowane usługi zapewniamy po uzyskaniu Twojej zgody lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes. 

Ponadto, informacje zebrane za pośrednictwem Usługi możemy przekazywać: 

 • naszym spółkom stowarzyszonym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.  Lista naszych spółek stowarzyszonych jest dostępna pod adresem http://www.investor.jnj.com/governance/secfilings.cfm (kliknij odnośnik do Formularza 10K, Załącznik 21, w zakładce „Dokumentacja SEC”) Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi; 
 • naszym partnerom stanowiącym stronę trzecią, wraz z którymi oferujemy wspólnie reklamowane lub firmowane markami promocje. Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. jest administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi; 
 • jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę, naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzecie w celu ich przetwarzania na własne potrzeby marketingowe; 
 • naszym zewnętrznym dostawcom, którzy świadczą usługi, takie jak hosting i moderowanie stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i bezpośredniego dostarczania poczty, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usług; oraz 
 • zgodnie z obowiązującym prawem, zewnętrznym dostawcom usług w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem sądowym). 

Ponadto możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, kiedy uznamy to za konieczne lub stosowne w następujących okolicznościach: (a) w celu przestrzegania procedury prawnej lub obowiązującego prawa, włączając w to prawo obowiązujące poza granicami Twojego kraju zamieszkania; (b) zgodnie z obowiązującym prawem, aby ustosunkować się do żądań ze strony władz publicznych i rządowych, w tym organów poza krajem Twojego zamieszkania; (c) w ramach wprowadzania w życie naszych warunków świadczenia usług; oraz (d) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze, i/lub prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie naszych spółek stowarzyszonych, Twoje lub innych osób. Za Twoją zgodą możemy również w inny sposób wykorzystywać i udostępniać zebrane od Ciebie dane.  

Możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, które zbieramy automatycznie, zgodnie z opisem w części „Automatyczne zbieranie i wykorzystanie informacji”. 

Ponadto, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy w dowolnym celu wykorzystywać i udostępniać informacje, które nie są danymi osobowymi.  Jeżeli połączymy informacje, których forma nie umożliwia identyfikacji tożsamości z informacjami, które to umożliwiają (np. poprzez połączenie imienia i nazwiska z lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe przez cały czas ich połączenia. 

WYBÓR I DOSTĘP 

Opcje wyboru dotyczące wykorzystania i udostępniania przez nas Twoich danych osobowych 

Dajemy Ci wybór w zakresie wykorzystania i udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z: 

 • Otrzymywania od nas komunikacji marketingowej: Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, a nie chcesz być dłużej odbiorcą komunikacji marketingowej, możesz z niej zrezygnować, kontaktując się z nami za pomocą zakładki „kontakt”. W swojej wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, określić formę lub formy komunikacji marketingowej, których nie chcesz otrzymywać oraz adres, na który są one wysyłane.  Jeśli na przykład nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas e-maili z informacjami marketingowymi lub bezpośrednich wiadomości e-mail, powiadom nas o tym, podając przy tym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy. Możesz także zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, odwiedzając stronę Usługi i aktualizując swój profil online.  Ponadto możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili z informacjami marketingowymi, postępując zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami rezygnacji z subskrypcji. 
 • Udostępniania przez nas Twoich danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzecie: Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od naszych spółek stowarzyszonych lub partnerów zewnętrznych, możesz zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych tym podmiotom w celach marketingu bezpośredniego kontaktując się z nami za pomocą zakładki „kontakt”. W wiadomości do nas prosimy o zadeklarowanie, że nie chcesz abyśmy w przyszłości udostępniali Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom zewnętrznym w celach marketingowych, a także o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. 

Postaramy się dostosować się do Twojej prośby w możliwie najkrótszym terminie.  Informujemy, że w przypadku rezygnacji zgodnie z powyższymi opisami, nie będziemy w stanie usunąć Twoich danych osobowych z baz danych naszych spółek stowarzyszonych, którym dane takie udostępniliśmy przed dniem wdrożenia Twojej rezygnacji.  Zwróć także uwagę, że w razie rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać Ci ważne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których otrzymywania nie możesz zrezygnować. 

Jak uzyskać dostęp, modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe. 

Możesz skorzystać z następujących praw (w zakresie, w jakim prawa te przysługują Ci w świetle obowiązujących przepisów), tj: 

 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe prawa do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 
 • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy Twoim zdaniem przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chcesz aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są Ci potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  
 • prawa do żądania usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
 • prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko danych, które dostarczyłeś administratorowi danych i które są przetwarzane w związku z wykonaniem zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody i mają postać elektroniczną, 
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez administratora danych w ramach realizacji jego prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), 
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO), 
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych, które na jej podstawie miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt za pomocą zakładki „kontakt”. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. W przypadku opóźnienia w udzieleniu przez nas odpowiedzi natychmiast Cię o tym poinformujemy i podamy datę odpowiedzi. Możesz także odwiedzić stronę Usługi, aby zaktualizować swój profil online. 

TRANSFER DANYCH ZA GRANICĘ 

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy oddział lub dostawców usług, a poprzez korzystanie z naszej Usługi lub poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie (gdy jest to wymagane przez prawo), Twoje dane mogą być przekazane do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, w których to krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Stosujemy odpowiednie środki umowne i inne sposoby ochrony danych osobowych transferowanych do naszych spółek stowarzyszonych lub dostawców usług w innych krajach.  

Niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj. W przypadku przesyłania danych z EOG do krajów, które nie zostały wskazane jako zapewniające odpowiednią ochronę przez Komisję Europejską, w celu ochrony danych osobowych zadbaliśmy o wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych, w tym zapewnienie, że odbiorca jest związany Standardowymi Klauzulami Umownymi UE, certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA lub zatwierdzonym przez UE kodeksem postępowania lub certyfikatem. Możesz uzyskać informację na temat tych środków, kontaktując się z naszym specjalistą ds. ochrony danych zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Jak się z nami skontaktować” (poniżej).  

BEZPIECZEŃSTWO 

Staramy się wykorzystywać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, mające na celu ochronę kontrolowanych przez nas danych osobowych.  Niestety, żaden system transmisji danych przez Internet ani system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa.  Jeśli masz powody, by uważać, że Twoja interakcja z nami przestała być bezpieczna (np. jeżeli uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta u nas zostało naruszone), natychmiast powiadom nas o zaistniałym problemie, kontaktując się z nami zgodnie zgodnie z treścią sekcji „Jak się z nami skontaktować” (poniżej). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały uzyskane.  

Dane osobowe przekazane w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na w/w kontakt. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail za pomocą zakładki „kontakt”. 

Możesz także skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych odpowiedzialnym za tę kwestię w kraju lub regionie użytkownika (jeżeli dotyczy) pod adresem: emeaprivacy@its.jnj.com.    

SKŁADANIE SKARG DO ORGANU REGULACYJNEGO 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla Twojego kraju lub regionu.  Kliknij tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe do takiego organu. 

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.  Wszelkie zamiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie w momencie publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności dla tej Usługi.  Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza ich akceptację.  Zalecamy regularne przeglądanie Polityki prywatności podczas odwiedzania Usługi. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 22 sierpnia 2018 r.