UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā rūpējas par jūsu privātumu un vēlas iepazīstināt jūs ar veidiem, kā mēs apkopojam, izmantojam un izpaužam informāciju. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta mūsu prakse saistībā ar informāciju, ko mēs vai mūsu pakalpojuma sniedzēji ievāc mūsu pārvaldītajā un kontrolētajā tīmekļa vietnē vai lietojumprogrammā (turpmāk tekstā — „Pakalpojums”), ko izmantojat, lai piekļūtu šai Privātuma politikai. Sniedzot mums personas datus vai izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un izpratis šo Privātuma politiku.

PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM

Šis pakalpojums nav paredzēts personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, un mēs lūdzam šīs personas ar Pakalpojuma starpniecību neiesniegt nekādus personas datus. Ja jūsu bērns ir iesniedzis personas datus un jūs vēlaties, lai šī informācija tiktu dzēsta, lūdzu, sazinieties ar mums atbilstoši norādījumiem tālāk esošajā sadaļā „Sazināšanās ar mums”.

INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA

Mēs varam lūgt jūs iesniegt personisku informāciju, lai jūs varētu efektīvāk izmantot noteiktas iespējas (piemēram, informatīvo biļetenu abonementus, ieteikumus/norādes vai pasūtījumu apstrādi) vai piedalīties noteiktās aktivitātēs (piemēram, loterijās vai citās akcijās). Jūs tiksiet informēts par to, kāda informācija ir nepieciešama un kādas informācijas sniegšana nav obligāta.

Mēs varam apvienot jūsu iesniegto informāciju ar citu no jums tiešsaistē vai bezsaistē iegūto informāciju, tostarp, piemēram, ar jūsu pirkumu vēsturi. Mēs varam šo informāciju arī apvienot ar informāciju par jums, ko iegūstam no šādiem citiem avotiem: piemēram, no citiem Johnson & Johnson pārvaldītajiem uzņēmumiem, publiski pieejamiem informācijas avotiem (tostarp informāciju no jūsu publiski pieejamajiem sociālo mediju profiliem) un citām trešajām personām.

Ja jūs mums iesniedzat jebkādu personisku informāciju, kas attiecas uz kādu citu personu, jūs apliecināt, ka esat pilnvarots to darīt, un atļaujat mums izmantot šo informāciju saskaņā ar šo Privātuma politiku.

SENSITĪVA INFORMĀCIJA

Lūdzam jūs ne šajā Pakalpojumā, ne ar tā starpniecību, kā arī nevienā citā veidā nesūtīt mums un neizpaust sensitīvus personas datus (piem., sociālās apdrošināšanas numuru, informāciju, kas saistīta ar piederību noteiktai rasei vai etniskajai grupai, informāciju par politiskajiem, reliģiskajiem vai filozofiskajiem uzskatiem, informāciju par veselību, seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, sodāmību, piederību arodbiedrībai, biometriskos vai ģenētiskos datus, kas ir paredzēti personas identifikācijas nolūkiem), izņemot gadījumus, kad mēs to īpaši pieprasām vai aicinām to darīt. 

INFORMĀCIJAS AUTOMĀTISKĀ APKOPOŠANA UN IZMANTOŠANA

Laikā, kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu, mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji varam automātiski ievākt noteiktu informāciju.  Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatnēm un citām Pakalpojumā izmantotajām izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, skatiet Sīkdatņu politiku .  Sīkdatņu politikā ir ietverta informācija par to, kā šīs tehnoloģijas iespējams atspējot.  Ja jūs tās neatspējojat un turpināt izmantot mūsu Pakalpojumu, mēs uzskatām, ka piekrītat to izmantošanai.

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji varam automātiski apkopot un izmantot informāciju arī tālāk norādītajos veidos.

Ar pārlūkprogrammas starpniecību: lielākā daļa pārlūkprogrammu ievāc noteikta veida informāciju, piemēram, jūsu multivides piekļuves vadības (MAC) adresi, datora tipu (Windows vai Mac), ekrāna izšķirtspēju, operētājsistēmas nosaukumu un versiju un interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju.  Mēs varam apkopot līdzīga veida informāciju, piemēram, par jūsu izmantotās ierīces tipu un identifikatoru, ja piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu Pakalpojuma atbilstošu darbību.

IP adrese: jūsu IP adrese ir numurs, ko jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs automātiski piešķir jūsu datoram.  Katru reizi, kad lietotājs apmeklē Pakalpojumu, IP adrese tiek automātiski identificēta un reģistrēta mūsu servera žurnālfailos kopā ar informāciju par apmeklējuma laiku un apmeklētajām lapām. IP adrešu datu apkopošana ir ierasta prakse, un daudzi tiešsaistes pakalpojumi to veic automātiski. Mēs izmantojam IP adreses tādiem mērķiem kā, piemēram, Pakalpojuma lietojuma intensitātes aprēķināšana, servera problēmu diagnosticēšana un Pakalpojuma administrēšana. Ar IP adreses starpniecību mēs varam arī noteikt jūsu aptuveno atrašanās vietu.

Ierīces informācija:  mēs varam ievākt informāciju par jūsu mobilo ierīci, piemēram, ierīces unikālo identifikatoru, lai saprastu, kā jūs lietojat Pakalpojumu.

KĀ MĒS IZMANTOJAM UN IZPAUŽAM INFORMĀCIJU

Mēs izmantojam un izpaužam jūsu iesniegto informāciju tā, kā tas jums ir norādīts informācijas ievākšanas brīdī. Lai uzzinātu, kā jūs varat atteikties no noteiktiem informācijas izmantošanas un izpaušanas veidiem, lūdzu, skatiet sadaļu „Izvēles iespējas un piekļuve”. 

Ja to nosaka piemērojamie normatīvie akti, jūsu personiskās informācijas ievākšanas brīdī mēs vaicāsim jūsu piekrišanu šīs informācijas izmantošanai. Mēs arī varam paļauties uz citiem juridiskajiem pamatojumiem, īpaši, šādiem mērķiem:

Nodrošināt Pakalpojuma funkcionalitāti un izpildītu jūsu pieprasījumus.

 • nodrošināt jums Pakalpojuma funkcionalitāti un saistīto klientu apkalpošanu;
 • atbildēt uz jūsu jautājumiem un izpildīt jūsu pieprasījumus, piemēram, nosūtīt jums jūsu prasītos dokumentus vai e-pasta brīdinājumus;
 • nosūtīt jums svarīgu informāciju par mūsu sadarbību ar jums vai par Pakalpojumu, informāciju par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikā un/vai citu administratīvo informāciju.

Mēs veiksim šīs darbības, lai pārvaldītu mūsu līgumiskās attiecības ar jums un/vai ievērotu juridiskās saistības.

Izpildīt mūsu uzņēmējdarbības mērķus.

 • datu analīzei, piemēram, lai uzlabotu Pakalpojuma efektivitāti;
 • revīzijām, lai pārbaudītu, vai mūsu iekšējie procesi funkcionē, kā paredzēts, un atbilst juridiskajām, regulatīvajām vai līgumiskajām prasībām;
 • krāpniecības un drošības uzraudzības mērķiem, piemēram, lai konstatētu un novērstu kiberuzbrukumus vai mēģinājumus veikt identitātes zādzību;
 • jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei;
 • mūsu tīmekļa vietnes vai produktu un pakalpojumu pilnveidošanai, uzlabošanai vai pārveidošanai;
 • Pakalpojuma lietošanas tendenču identificēšanai, piemēram, izprotot, kuras mūsu Pakalpojuma daļas lietotājus interesē visvairāk; un
 • mūsu veicināšanas kampaņu efektivitātes noteikšanai, lai mēs varam pielāgot mūsu kampaņas mūsu lietotāju vajadzībām un interesēm.

Mēs veiksim šīs darbības, lai pārvaldītu mūsu līgumiskās attiecības ar jums, ievērotu juridiskās saistības un/vai leģitīmas intereses mērķiem.

Personiskās informācijas analīze, lai sniegtu personalizētus pakalpojumus.

 • lai labāk jūs izprastu, jo tādējādi mēs varam personalizēt mūsu sadarbību ar jums un sniegt jums informāciju un/vai piedāvājumus, kas pielāgoti jūsu interesēm;
 • lai labāk izprastu jūsu vēlmes, lai ar Pakalpojumu mēs varētu nodrošināt jums saturu, kas jums šķiet nozīmīgs un interesants.

Mēs jums sniegsim personalizētus pakalpojumu vai nu ar jūsu piekrišanu, vai arī tāpēc, ka mums ir leģitīma interese.

Ar Pakalpojuma starpniecību ievākto informāciju mēs tāpat izpaužam:

 • mūsu saistītajiem uzņēmumiem saskaņā ar šajā Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem.  Saistīto uzņēmumu saraksts ir pieejams vietnē http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm (noklikšķiniet uz saites, lai sadaļā „SEC Filings” skatītu veidlapas 10K 21. punktu).  UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā ir puse, kas ir atbildīga par kopīgi izmantotās personiskās informācijas pārvaldību;
 • mūsu trešo pušu partneriem, sadarbībā ar kuriem mēs nodrošinām vienota zīmola vai kopīga mārketinga tirdzniecības veicināšanas akcijas;
 • mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz tādus pakalpojumus kā, piemēram, tīmekļa vietņu izvietošana un moderēšana, mobilo lietojumprogrammu viesošana, datu analīze, maksājumu apstrāde, pasūtījumu izpilde, infrastruktūras nodrošināšana, IT pakalpojumu nodrošināšana, klientu apkalpošana, e-pasta un tiešā pasta piegādes pakalpojumi, revīzija un citi pakalpojumi, lai viņi varētu sniegt šos pakalpojumus;
 • trešajai pusei, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai krājumu daļējas vai pilnīgas reorganizācijas, apvienošanas, pārdošanas, kopuzņēmuma izveides, piešķires, nodošanas vai pārdales gadījumā (tostarp saistībā ar jebkādām bankrota vai līdzīgām procedūrām).

Turklāt mēs varam izmantot un izpaust jūsu informāciju, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams vai atbilstoši, lai: (a) ievērotu tiesvedības vai piemērojamo normatīvo aktu prasības, kas var ietvert ārpus jūsu dzīvesvietas valsts spēkā esošus likumus; (b) ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, atbildētu uz publisko un valsts iestāžu pieprasījumiem, kas var ietvert ārpus jūsu dzīvesvietas valsts esošas iestādes; (c) izpildītu mūsu noteikumus un nosacījumus; (d) aizsargātu mūsu un/vai mūsu saistītos uzņēmumus, jūsu vai citu personu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu.  Mēs varam arī izmantot un izpaust jūsu informāciju citos veidos pēc tam, kad esam tam saņēmuši jūsu piekrišanu.

Mēs varam izmantot un izpaust automātiski ievāktu informāciju, kā iepriekš aprakstīts sadaļā „Informācijas automātiskā apkopošana un izmantošana”.

Turklāt, ja to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, mēs jebkādiem nolūkiem varam izmantot un izpaust informāciju, kas nav personiski identificējama.  Ja mēs apvienojam informāciju, kas nav personiski identificējama, ar informāciju, kas ir identificējama (piemēram, apvienojot jūsu vārdu ar jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu), mēs ar šo apvienoto informāciju laikā, kamēr tā ir apvienota, rīkosimies kā ar personisko informāciju.

IZVĒLES IESPĒJAS UN PIEEJAMĪBA

Jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā mēs izmantojam un izpaužam jūsu personas datus

Mēs sniedzam jums izvēles iespējas attiecībā uz to, kā izmantojam un izpaužam jūsu personas datus mārketinga nolūkos.  Jūs varat atteikties no tālāk norādītajām iespējām.

 • Mārketinga ziņojumu saņemšana no mums: ja jūs turpmāk vairs nevēlaties saņemt no mums mārketinga ziņojumus, jūs varat atteikties no to turpmākas saņemšanas, sazinoties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: privacybaltics@its.jnj.com. Veicot šo pieprasījumu, lūdzu, norādiet savu vārdu, mārketinga ziņojuma(-u) veidu(-us), ko vairs nevēlaties saņemt, un norādiet adresi(-es), uz kuru(-ām) tas/tie tiek sūtīts(-i).  Piemēram, ja jūs vairs nevēlaties saņemt no mums mārketinga e-pastus vai tiešā pasta ziņojumus, informējiet mūs par to un norādiet savu vārdu un e-pasta vai pasta adresi. 
 • Atgādinājumu saņemšana no mums: ja jūs turpmāk vairs nevēlaties saņemt no mums medicīniska rakstura atgādinājumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas, sazinoties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: privacybaltics@its.jnj.com. Veicot šo pieprasījumu, lūdzu, norādiet savu vārdu un e-pasta adresi vai tālruņa numuru, uz kuru saņemat mūsu atgādinājumus.
 • Atļauja mums izpaust jūsu personas datus saistītajiem uzņēmumiem un trešo pušu partneriem:  ja iepriekš esat piekritis saņemt mārketinga ziņojumus no mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai trešo pušu partneriem, jūs varat atsaukt savu piekrišanu un neļaut mums turpmāk izpaust jūsu personas datus šīm pusēm tiešā mārketinga vajadzībām, sazinoties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: privacybaltics@its.jnj.com. Veicot šo pieprasījumu, lūdzu, paziņojiet mums, ka mēs vairs nedrīkstam izpaust jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem un/vai trešo pušu partneriem to mārketinga vajadzībām, un norādiet savu vārdu un e-pasta adresi.

Jūsu pieprasījumu(-us) centīsimies izpildīt, cik drīz vien iespējams.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja atsaucat savu piekrišanu atbilstoši iepriekš norādītajam, mēs nevarēsim dzēst jūsu personas datus no to saistīto uzņēmumu datubāzēm, kuriem mēs jau esam izpauduši šo informāciju, (t. i., no brīža, kad izpildām jūsu atteikšanās pieprasījumu). Lūdzu, ņemiet arī vērā, ka, ja jūs atsakāties no mārketinga ziņojumu saņemšanas no mums, mēs joprojām varam jums sūtīt svarīgus transakciju un administratīvos paziņojumus, un no šo paziņojumu saņemšanas jūs nevarat atteikties.

Kā jūs varat piekļūt, labot vai dzēst savus personas datus. 

 

Ja jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt, ierobežot vai dzēst savus personas datus vai vēlaties pieprasīt savu personas datu elektronisku kopiju, lai to pārsūtītu citam uzņēmumam (ciktāl jums uz to ir tiesības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem), lūdzu, sazinieties ar mums nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: privacybaltics@its.jnj.com. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu, cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc tā saņemšanas. Ja mēs jebkādu iemeslu dēļ kavēsimies ar atbildes sniegšanu, mēs jums par to nekavējoties ziņosim un paziņosim paredzamo atbildes sniegšanas datumu. 

INFORMĀCIJAS STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

Jūsu personas dati var tikt uzglabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā mums ir atbilstošas iekārtas vai pakalpojumu sniedzēji, un, izmantojot mūsu Pakalpojumu vai dodot mums piekrišanu (ja to pieprasa normatīvie akti), jūsu informācija  var tikt pārsūtīta uz valstīm, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp arī uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem.  Ir spēkā atbilstoši līgumiski un citi pasākumi, lai aizsargātu personas datus, kad tie tiek nodoti mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai trešajām pusēm citās valstīs.

Eiropas Komisija ir atzinusi dažu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) esošu valstu datu aizsardzības līmeni kā atbilstošu EEZ standartiem (šo valstu pilno sarakstu skatiet šeit [hyperlink to the EU Commissioner’s adequacy list at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Pārsūtot datus no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija nav atzinusi par atbilstošām EEZ standartiem, jūsu personas datu aizsardzības nolūkā esam nodrošinājuši atbilstošus pasākumus, tostarp garantējot, ka saņēmējam ir saistošas [ES līguma standartklauzulas, ES un ASV privātuma aizsardzības sertifikācija vai ES apstiprināts rīcības kodekss vai sertifikācija].  Informāciju par šiem pasākumiem varat iegūt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu saskaņā ar tālāk norādīto sadaļu „Sazināšanās ar mums”.  

DROŠĪBA

Mēs cenšamies īstenot saprātīgus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt mūsu kontrolē esošos personas datus. Diemžēl nav iespējams garantēt datu pārraides internetā vai datu glabāšanas sistēmas pilnīgu drošību. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu sadarbība ar mums vairs nav droša (piemēram, ja jums šķiet, ka ir apdraudēta kāda jūsu lietotāja konta drošība), lūdzu, nekavējoties informējiet mūs saskaņā ar tālāk norādīto sadaļu „Sazināšanās ar mums”.

GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts atbilstoši šīs informācijas iegūšanas mērķim(-iem).  Informācijas saglabāšanas ilguma termiņu nosaka šādi kritēriji:  (i) laika posms, kurā mums ir saistība ar jums un kurā mēs jums nodrošinām Pakalpojumu; (ii) vai mēs esam pakļauti kādām juridiskām saistībām; (iii) vai saglabāšana ir ieteicama, vērtējot to no mūsu tiesiskā stāvokļa (piemēram, attiecībā uz piemērojamajiem noilgumiem, tiesvedībām vai regulatīvajām izmeklēšanām).

Piemēram, ja mēs apkopojam jūsu personas datus, lai noslēgtu līgumu, mēs tos saglabāsim 15 gadus, skaitot no brīža, kad līgums vairs nav spēkā. Gadījumos, kad mēs esam ievākuši jūsu piekrišanu mārketinga ziņojumu sūtīšanai, mēs jūsu piekrišanu glabāsim līdz jūs savu piekrišanu atsauksiet un 5 gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža. Ja jūs esat veselības aprūpes speciālsts (VAS) un esat mums devis piekrišanu finansiālā un nefinansiālā atbalsta publiskošanai, mēs šo informāciju glabāsim 5 gadus skaitot no brīža, kad tā pirmo reizi tika publiskota.

Tomēr ņemiet vērā, ka šis informācijas saglabāšanas ilguma termiņu saraksts nav pilnīgs.  Jūsu personiskā informācija var tikt uzglabāta ilgāk, pamatojoties uz šīs sadaļas pirmajā daļā norādītajiem kritērijiem, jo īpaši apakšpunktu (ii) un (iii).

TREŠO PUŠU VIETNES UN PAKALPOJUMI

Šī Privātuma politika neattiecas uz un mēs neesam atbildīgi par privātumu, informāciju vai citām darbībām, ko veic jebkura trešā puse, tostarp jebkura trešā puse, kas pārvalda jebkuru tīmekļa vietni vai tiešsaistes pakalpojumu (tostarp un bez ierobežojumiem — jebkuru lietojumprogrammu), kuram ir iespējams piekļūt ar šī Pakalpojuma starpniecību vai uz kuru ved kāda no šī Pakalpojuma saitēm.  Vietnes vai īpašuma saišu pieejamība vai iekļaušana šajā Pakalpojumā nenozīmē, ka mēs vai mūsu saistītie uzņēmumi to apstiprinām.

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā, adrese: Mūkusalas iela 101, LV-1004 Rīga, ir uzņēmums, kas ir atbildīgs par personas datu apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: privacybaltics@its.jnj.com.vai rakstot uz šādu adresi:

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

LV-1004 Rīga,

Latvija

Varat arī sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, kas ir atbildīgs par jūsu valsti vai reģionu (ja piemērojams), sūtot ziņu uz emeaprivacy@its.jnj.com.  

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI

Jūs varat iesniegt sūdzību par jūsu valsti vai reģionu atbildīgā uzraudzības iestādē.  Lai skatītu šo iestāžu kontaktinformāciju, lūdzu, klikšķiniet šeit

IZMAIŅAS ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs šajā Privātuma politikā varam veikt izmaiņas.  Jebkādas izmaiņas Privātuma politikā stājas spēkā brīdī, kad mēs atjaunināto Privātuma politiku publicējam Pakalpojumā.  Ja jūs turpināt lietot Pakalpojumu pēc šo izmaiņu veikšanas, jūs piekrītat atjaunotās Privātuma politikas nosacījumiem.  Iesakām regulāri pārskatīt Privātuma politiku, kad apmeklējat šo Pakalpojumu. Šis politikas dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 2018.gada februārī.