Společnosti Janssen – Cilag s.r.o. záleží na vašem soukromí. Chceme vás proto seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak přistupujeme k informacím, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďují prostřednictvím webových stránek nebo aplikací (dále „Služby“ ), které provozujeme a spravujeme a skrze které máte přístup k těmto zásadám ochrany osobních údajů. Tím, že nám poskytnete osobní údaje či využijete našich služeb, potvrzujete, že jste seznámeni s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a rozumíte jim.

POUŽITÍ NEZLETILÝMI

Služby nejsou určeny osobám mladším 13 let a požadujeme, aby tito jednotlivci neposkytovali prostřednictvím těchto služeb osobní údaje. Pokud vaše dítě osobní údaje poskytlo a vy požadujete jejich smazání, spojte se prosím s námi dle návodu v kapitole Kontaktujte nás.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, abyste mohli využívat určité funkce (jako je odběr novinek formou emailové komunikace, přístup k odbornému medicínskému obsahu nebo zpracování objednávek) nebo se účastnit konkrétní aktivity (jako je např. spotřebitelská soutěž nebo jiné akce). Budete informování o tom, které údaje jsou povinné a které volitelné.

Můžeme kombinovat osobní údaje, které nám poskytnete, s jinými osobními údaji, které jsme od vás získali, ať už na internetu nebo mimo něj, včetně např. historie vašich objednávek, nákupů, registrací, připojení k odbornému obsahu.  Osobní údaje shromážděné pro jeden nebo více účelů, nebudeme používat k jinému účelu, který je neslučitelný s původním účelem zpracování.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašujete, že máte pravomoc tak učinit, a povolujete nám používat údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

CITLIVÉ ÚDAJE

Pokud to nebudeme výslovně požadovat nebo vás k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám neposílali a nezveřejňovali prostřednictvím těchto služeb ani jiným způsobem citlivé osobní údaje (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, vyznání nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace, trestní minulosti nebo členství v odborech nebo biometrické nebo genetické údaje určené k jednoznačné identifikaci jednotlivce).

AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH POUŽITÍ

Naše společnost a poskytovatelé našich služeb mohou některé údaje o vaší činnosti v rámci našich služeb shromažďovat automaticky.  Přečtěte si, prosím, Zásady používání souborů cookie, v nichž najdete podrobné informace o souborech cookie a jiných technologiích, které sledují vaše aktivity v rámci Služeb. Zásady používání souborů cookie obsahují informace o tom, jak můžete tyto technologie zablokovat. Pokud je nezablokujete a budete dále využívat naše Služby, budeme předpokládat, že s jejich použitím souhlasíte.

Naše společnost a poskytovatelé našich služeb také automaticky shromažďují a používají osobní údaje následujícími způsoby:

- Prostřednictvím vašeho prohlížeče:  Určité údaje se shromažďují prostřednictvím většiny prohlížečů. Mezi tyto informace patří adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému, stejně jako typ a verze internetového prohlížeče.  Údaje o typu a ID vašeho zařízení také shromažďujeme, pokud Služby využíváte přes mobilní zařízení.  Tyto údaje používáme s cílem zajistit, aby naše online služby fungovaly správně.

- IP adresa:  Adresa IP je číslo, které je poskytovatelem internetové služby automaticky přiřazeno počítači, který používáte. Kdykoli uživatel použije naše Služby, je automaticky identifikována adresa IP, která je zaznamenána v souborech protokolu spolu s časem návštěvy a konkrétními stránkami, které navštívil.  Sbírání IP adres je standardním postupem a mnoho online služeb ho provádí automaticky.  IP adresy používáme pro takové účely, jako je výpočet úrovně používání Služeb, pomoc při určení problémů serveru a spravování Služeb.  Podle vaší IP adresy můžeme také přibližně určit vaši polohu.

- Informace o zařízení:  Můžeme shromažďovat také údaje o vašem mobilním zařízení, jako je např. jedinečný identifikátor zařízení, a to za účelem analýzy způsobu, jakým využíváte naše Služby.

 JAK POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme tak, jak je popsáno v okamžiku jejich shromáždění.  Prohlédněte si prosím část níže „Volby a přístup“ pro získání informací o tom, jak můžete odstoupit od určitých způsobů používání našich služeb a dalších užitečných informací. 

Kde to požadují příslušné zákony, vyžádáme si od vás souhlas s užitím vašich osobních údajů v okamžiku jejich shromáždění.  Informace od vás či o vás můžeme také v případě nutnosti použít pro účely plnění smlouvy, splnění právní povinnosti (například v rámci farmakovigilančních povinností) nebo pro naše legitimní obchodní zájmy.  Naše legitimní obchodní zájmy mohou zahrnovat nějaké z či všechny z následujících případů:

zodpovězení vašich dotazů a splnění vašich požadavků, jako je zasílání dokumentů, které jste si vyžádali, nebo e-mailových upozornění;

zasílání důležitých informací o našem vztahu vůči vám nebo o Službách, změnách podmínek a zásad a/nebo jiných správních informacích; a

pro jiné obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, vývoj nových produktů, vylepšování webových stránek, zdokonalování produktů a služeb, identifikace trendů používání služeb, lepší pochopení vašich zájmů, abychom vám mohli poskytovat lepší služby, personalizace vaší zkušenosti se službami, představením produktů a nabídek šitých na míru vašim potřebám, stejně jako určení efektivity reklamních kampaní.

Údaje shromážděné pomocí Služeb zpřístupňujeme následujícím kategoriím příjemců:

našim přidruženým společnostem pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.  Seznam našich přidružených společností je k dispozici na http://www.investor.jnj.com/governance/sec‑filings.cfm (klikněte na odkaz pro Formulář 10K, Příklad 21, pod „soubory SEC“). Společnost Johnson & Johnson, s.r.o. je odpovědná za správu společně užívaných osobních údajů; našim partnerům (třetím stranám), se kterými sdílíme vlastnictví značky nebo se společně podílíme na propagaci;

našim poskytovatelům služeb (třetím stranám), kteří poskytují následující služby: webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, služby IT, služby zákazníkům, emailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné obdobné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb; a

jak umožňují příslušné zákony, dalším příjemcům v případě reorganizace, sloučení, prodeje, založení společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné změny kontroly nad podnikem, majetkem nebo akciemi (včetně v souvislosti s insolvenčním či obdobným řízením).

Dále používáme a zpřístupňujeme vaše údaje, pokud to považujeme za nutné či vhodné: (a) jak je povoleno právními postupy či platnými zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) v souladu s platnými zákony z důvodu reakce na požadavky veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (c) pro prosazení našich podmínek; (d) pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás a/nebo našich poboček, vás či jiné osoby.  Dále můžeme použít a zveřejnit vaše údaje i jinými způsoby, pokud k tomu získáme váš souhlas.

Můžeme také používat a zveřejňovat osobní údaje, které jsme shromáždili automaticky, jak je popsáno výše v části „Automatické shromažďování osobních údajů a jejich použití“.

Pokud to umožňují platné zákony, můžeme pro jakýkoli účel používat a zveřejňovat údaje, které nejsou v podobě umožňující osobní identifikaci.  Pokud kombinujeme údaje, které neumožňují osobní identifikaci s údaji, které to umožňují (jako je např. kombinace vašeho jména a geografické polohy), zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními tak dlouho, dokud jsou kombinované.

 VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše volby ohledně našeho používání a zveřejňování osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře, případně tak, že navštívíte Službu a aktualizujete si svůj internetový profil. Můžete si přizpůsobit naše používání a zveřejňování vašich osobních údajů pro marketingové účely.  Můžete si vybrat z:

Zasílání marketingových sdělení (o produktech a službách):  Pokud již v budoucnu nechcete dále dostávat marketingová sdělení, můžete zrušit jejich zasílání prostřednictvím kontaktního formuláře.  Ve své žádosti, prosím, uveďte své jméno, určete formu(y) marketingového sdělení, které již nechcete dostávat, a zadejte adresu(y), na které bylo sdělení zasíláno.  Pokud např. již nechcete dostávat marketingové e-maily nebo přímé e-maily, sdělte nám to a uveďte nám své jméno a e-mailovou nebo poštovní adresu. Zasílání marketingových sdělení můžete také zrušit prostřednictvím služeb, na kterých aktualizujete svůj online profil.  Dále můžete zrušit zasílání marketingových e-mailů pomocí pokynů pro odhlášení uvedených v každé takové zprávě (odkaz v zápatí e-mailu).

Zasílání upomínek:  Pokud již v budoucnu nechcete přijímat připomínky medicínské povahy, můžete zrušit jejich zasílání kontaktního formuláře. Ve své zprávě, prosím, uveďte své jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na které dostáváte upomínky.

Sdílení vašich osobních údajů přidruženým společnostem a partnerům (třetím stranám):  Pokud jste v minulosti souhlasil/a se zasíláním marketingových sdělení našich přidružených společností nebo partnerů (třetích stran), můžete zrušit sdílení vašich osobních údajů s těmito stranami za účelem další přímé marketingové komunikace, tak, že nás zkontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře.  Ve své odpovědi, prosím, uveďte, že dále již nesmíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, a sdělte své jméno a e-mailovou adresu.

Vaši žádost nebo žádosti se budeme snažit splnit, jakmile to bude možné.  Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud nebudete chtít dostávat žádné další materiály (jak je popsáno výše), nebudeme moci odstranit vaše osobní údaje z databází našich přidružených společností, kterým jsme již vaše osobní údaje sdělili (tj. kterým jsme je již předali před datem vaší žádosti o ukončení rozesílání marketingových materiálů).  Vezměte, prosím, také na vědomí, že pokud zrušíte zasílání zpráv souvisejících s marketingem, můžeme vám nadále zasílat důležité transakční a administrativní zprávy, jejichž zasílání nemůžete zrušit.

Jak získat přístup k osobním údajům nebo je změnit či smazat

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a máte také právo na přenositelnost údajů (do té míry, k jaké vás k těmto aktivitám opravňují příslušné předpisy na ochranu osobních údajů). Pokud si přejete využít svého práva, kontaktuje nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře.  Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě a ne později, než za jeden měsíc po obdržení žádosti. Pokud dojde k okolnostem, které způsobí zpoždění naší odpovědi, okamžitě vás informujeme a poskytneme vám datum, kdy na vaši žádost odpovíme.

 PŘEVODY DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které k tomu máme možnost, nebo kde máme poskytovatele služeb, a používáním našich stránek nebo poskytnutím souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) souhlasíte s přenosem osobních údajů do zemí mimo zemi svého bydliště, včetně Spojených států (USA), kde mohou platit jiná pravidla ochrany osobních údajů než ve vaší zemi.  Ochranu vašich osobních údajů při přenosu k našim přidružených společnostem či třetím stranám v jiných zemí zajišťují vhodná smluvní a jiná opatření.

Evropská komise uznává některé ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za schopné zajistit dostatečnou úroveň ochrany dat podle stanov EHP (vyčerpávající seznam těchto zemí naleznete zde). U přenosů ze zemí EHP do zemí, jejichž úroveň ochrany Evropská komise nepovažuje za dostatečnou, jsme zajistili adekvátní ochranná opatření. V rámci těchto opatření jsme zajistili, aby byl příjemce vázán Standardními smluvními doložkami EU, Certifikací o ochraně soukromí EU a USA či kodexem chování nebo certifikací schválenou EU za účelem ochrany vašich osobních údajů.  Kopii těchto opatření lze získat kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz pokyny v části „Kontaktujte nás“ níže).  

 BEZPEČNOST

Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření pro ochranu nám svěřených osobních údajů.  Žádný systém pro přenos dat přes Internet ani systém pro ukládání dat však bohužel nemůže zajistit absolutní bezpečnost.  Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (pokud máte např. pocit, že byla ohrožena bezpečnost některého vašeho účtu u nás), okamžitě nás prosím na problém upozorněte v souladu s obsahem sekce „Kontaktujte nás“ níže.

 DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak bude potřebné či povolené vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili nebo, za předpokladu, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, do odvolání vašeho souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve).Kritéria pro určení délky doby uchování údajů zahrnují:  (i) jak dlouho již trvá náš vztah s vámi a jak dlouho vám již poskytujeme naše služby; (ii) zda jsme subjektem nějaké právní povinnosti a (iii) zda je uchovávání údajů vhodné, vzhledem k naší právní pozici (například v případech promlčení, soudních sporů nebo regulačních vyšetřování).

Berte ale prosím na vědomí, že toto není vyčerpávající seznam možných období uchovávání údajů.  Vaše osobní údaje mohou být uchovávány i déle, podle kritérií uvedených v prvním odstavci této sekce, zvláště body (ii) a (iii).

 STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

S výjimkou případu, kdy to vyplývá z předpisů na ochranu osobních údajů, se tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají a my neneseme žádnou odpovědnost za soukromí, údaje nebo jiné postupy třetích stran, včetně jakýchkoli třetích stran provozující jakékoliv stránky nebo webové služby (mimo jiné např. jakékoli aplikace), které jsou k dispozici prostřednictvím těchto stránek nebo na kterou tyto stránky odkazují.  Dostupnost nebo zahrnutí odkazu na jakékoli takové stránky nebo služby neznamená náš souhlas nebo souhlas jakýchkoliv našich přidružených společností s takovou stránkou nebo službou.

 KONTAKTUJTE NÁS

Janssen-Cilag s.r.o sídlící na adrese Walterovo náměstí 329/1, 158 00, Praha 5- Jinonice, IČO 27146928 je společnost odpovědná za shromáždění, použití a zveřejnění osobních údajů podle těchto zásad.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo napište na následující adresu: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pro vaší zemi prostřednictvím emeaprivacy@its.jnj.com

PODÁNÍ STÍŽNOSTI REGULÁTOROVI

Můžete podat stížnost příslušným dohlížejícím orgánům ve vaší zemi či regionu.  Klikněte prosím zde pro kontaktní informace těchto orgánů.

 AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit.  Jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem, kdy je revidovaná verze zásad ochrany osobních údajů zveřejněna prostřednictvím Služeb.  Používáním těchto Služeb po zveřejnění těchto změn znamená, že souhlasíte s revidovanou verzí těchto zásad.  Doporučujeme, abyste se při využívání Služeb pravidelně seznámili s aktuálním zněním zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 10/5/2018.